Clubwinner 2019: Magasztos Neci (Cayente)

Eig. Nelleke Paans

 


heeft u een verhaaltje (of anekdote), stuur deze dan in voor het clubblad!
 
 
NIEUWS:

Vanaf nu kunt u aangeven (of wijzigen naar)
of u het clubblad alleen digitaal wilt ontvangen met daarbij gereduceerde contributie.


Klik hier voor de fotoreportage van de Kuvasz Doe-Dag.

HELAAS ZIJN WIJ DOOR HET CORONA-VIRUS GEDWONGEN DE CLUBMATCH VAN 2020 TE ANNULEREN.

Ook door het virus worden de ALV en het daaraan voorafgaande fokkersoverleg tot nader te bepalen datum uitgesteld.fotomap uit de catalogus
(klik hier voor het verslag van de clubmatch)

 

Disclaimer:

De Kuvasz Vereniging Nederland is als rasvereniging verantwoordelijk voor het welzijn en de kwaliteit van het ras. Om aan deze taak uitvoering te geven onderhoudt de KVN een database (SilvanKAF), waarin alle informatie over de honden wordt bewaard. De vereniging waakt over de betrouwbaarheid van de gegevens en streeft naar een zo hoog mogelijke volledigheid.

De informatie zal worden aangewend ten behoeve van de bevordering van een kwalitatief hoogwaardige kuvasz. Informatie die door de eigenaar of de fokker van een bepaalde hond aan de vereniging wordt verstrekt zal hierin worden opgeslagen. De informatie zal niet als zodanig aan derden worden verstrekt, maar alleen in de context van een fokinformatieaanvraag.

 

The Kuvasz Club in the Netherlands (KVN) is, as breed club, responsible for the well being and the quality of the breed. To execute this task the KVN maintains a database (SilvanKAF) in which all information about dogs is stored. The club supervises the reliability of the data and strives for optimal completeness.

The information will be used for the promotion of a high-quality kuvasz. Information about a dog, that is provided by the owner or breeder to the club will be stored in the database. The information will not be distributed as such but only as part of a breeding information procedure.

 

Die Kuvasz Vereniging Nederland ist als Rassevereinigung für das Wohl und die Qualität der Rasse verantwortlich. Um diese Aufgabe zu erfüllen pflegt die KVN eine Datenbank (SilvanKAF), in der alle Informationen über die Hunde bewahrt werden. Die Vereinigung wacht über die Zuverlässigkeit der hierin enthaltenen Daten und Angaben und strebt nach einer höchstmöglichen Vollständigkeit.

Die Informationen dienen dem Zweck, den qualitativ hochwertigen Kuvasz zu fördern. Hierin werden Informationen aufgenommen, die der Vereinigung vom Inhaber oder Züchter eines bestimmten Hundes geliefert werden. Die Informationen werden so nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn im Zusammenhang mit einer Anfrage an die Zuchtkommission.